top of page

Afbrænding som metode til nyt liv


Det kan se faretruende ud og ild er en voldsom forstyrrelse, men der skal forstyrrelse til og udpining af jorden, for at komme blomsterrigdommen og biodiversiteten til livs.

Afbrænding giver større artsrigdom af forskellige planter og urter og er et godt supplement til græssende dyr og høslæt. En vekselvirkning af disse 3 meto​der har en rigtig god effekt.

Græsarealerne i Gribskov (Se billeder) blev brændt af for at fjerne førnelaget (der primært bestod af bjergrørhvene og ulvefod) og mindske mostæpper, der på den måde skaber spirebede til nye arter.

Afbrænding foretages i én proces og er i praksis en billig plejemetode. Lille indsats med stor effekt.

Ved udpining af jorden bliver kvælstof fjernet. Aske er basisk og indeholder særligt fosfor og kalk der modvirker forsuring af jorden.

En af de største fordele efter afbrændingen ses ved jordblottelse som gør, at lys og varme kan komme ned til jordbunden, der derved favoriserer frøspiring og rede bygning for varmeelskende arter såsom biller og vilde bier. Herhjemme har vi omkring 280 forskellige biarter hvoraf de ca. 50 er jordbiarter.


Afbrænding er en naturlig proces der ikke længere sker af sig selv i Danmark. Det kan se ødelæggende og udryddende ud, men i virkeligheden er det kimen til nyt liv.

bottom of page