top of page

Vilde løsninger 

Spiselige blomster

Sensommer 2021

Vildtbeplantning FRB

Krat & Ko, efterår 2020

Flerårige blomsterenge

Sensommer 2021

Forår 2021

DBC, Ballerup

LAR vildengsbede

Helgas Høj, Vedbæk

Efterår 2021

DBC, Vild blomstereng


Vi tilbyder

Vildenge, blomstermarker, spiselige bede, insekthoteller,

 planting for vildtet i form af remisser, levende hegn og krat m.m.

Vi udfører mirakler på de mindste kvadratmeter op til de største


Vi hjælper dig med at skabe levesteder til sommerfugle, bier, mariehøner, guldsmede, svirrefluer og et hav af andre vilde insekter, fugle, padder og pattedyr. 

Insekter har enorm betydning for naturens kredsløb og fungerer som føde for større dyr. 


Der skal relativt lidt til - for at gøre en kæmpe forskel

Lad os hjælpe dig godt i gangSelv på 2 m2

Vi har plantet og sået - August 2021

Insektvenligt bed Juni 2021

Pomeranshøgeurt, Tæppepileurt, Blåkant, Røllike, Hosta 'blue mouse ears' + 'wide brim', Indianermynte, Astilbe 'Europa' + 'Montgomery'

Spiseligt urtebed

Mynte, Citronmelisse, Timian, Oregano, Hosta, Salvie, Vintersar


Har du et godt naturprojekt? 


Så kan du gennem naturstyrelsen søge tilskud på op til 75% af planteprisen.


Tilskudsordningen “Plant for Vildtet” yder tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vilde dyr.


 Vildtremiser, hegn og krat skaber yngle- og fødemuligheder samt skjul og læ til vildtet. Der ydes i øjeblikket tilskud til 39 forskellige træ- og buskearter, fortrinsvis hjemmehørende arter.


Ansøgningsfristerne er 30 april for efterårsplantning og 31 oktober for forårsplantning.


Læs mere på https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/tilskud/plant-for-vildtet/

bottom of page